ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ሳልሳይ ክፋል)

ወያነ ዝተወረረኒ መሬት ከመልስ ብምባል ዳንጋ ዘራያት ኣሚኑ ኣብ ዘካየዶ ሰለስተ ሰፋሕቲ ወራራት ብፍሽለት ምስተዛዘመ፡ ንመራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ : ንገብሩ ኣስራትን መሰልቱን ድማ ብፍላይ ብዘየወላውል መገዲ ዝተጋህደሎም ሓቂ እንተሎ፡ ፍሽለት ምድምሳስ ወተሃደርዊ ዓቕሚ ኤርትራ : ፍሽለት ምውዳቕ መንግስቲ ኤርትራ : ፍሽለት ምዝራግ ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ : ፍሽለት ምቁጽጻር ወደብ ዓሰብ : ፍሽለት ብዋጋ ኤርትራ ባሕሪ እትውንን ረፓብሊክ ዓባይ ትግራይ ምምስራትን ብኣብነት ክጥቀስ ይከኣል።
ወያነ ዝተወረረኒ መሬት ከመልስ ብምባል ዳንጋ ዘራያት ኣሚኑ ኣብ ዘካየዶ ሰለስተ ሰፋሕቲ ወራራት ብፍሽለት ምስተዛዘመ፡ ንመራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ : ንገብሩ ኣስራትን መሰልቱን ድማ ብፍላይ ብዘየወላውል መገዲ ዝተጋህደሎም ሓቂ እንተሎ፡ ፍሽለት ምድምሳስ ወተሃደርዊ ዓቕሚ ኤርትራ : ፍሽለት ምውዳቕ መንግስቲ ኤርትራ : ፍሽለት ምዝራግ ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ : ፍሽለት ምቁጽጻር ወደብ ዓሰብ : ፍሽለት ብዋጋ ኤርትራ ባሕሪ እትውንን ረፓብሊክ ዓባይ ትግራይ ምምስራትን ብኣብነት ክጥቀስ ይከኣል።

ደበሳይ ነባራይ:

ኣብ 2ይ ክፋል ጽሑፈይ፡ ተራን እጃምን መራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ: ተራ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ናይቲ እዋን ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ: ብፍላይ ኣብ ምስዋር ዘይተደልየ ኲናት ዝተጻወቶ ኣሉታዊ ተራ ከይኣክል ኲናት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ደይቡ ኣህዛብ ነንሓድሕዱ ብጎዞሞ ክፋለስ ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ መድረኽ ደዪቡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዘስመዖ: ንበሃሊኡ ዘሕንኽ ዘይሓላፍነታዊ መደረ በቲ ሓደ ሸነኽ: ካብ ስሚዒታት ነጻ ዝኾኑ ሓላፍነታውን ወግዓዊን መደረታት መንግስቲ ኤርትራ በቲ ኻልእ ሸነኽ: መርትዖታት ኣስንየ ኣቅሪበዮ ኣለኹ።

ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ተበግሶ ሰላም: ኣብኡ ዝተበጽሑ ስምምዓትን: ነቲ ድሒሩ ዝሰዓበ ምእታው ሰራዊት ዓቃብ ሰላም: ስራሕን ሓላፍነትን ኮምሽን ዶብ: ኣብ ኤርትራ ክጸንሕሉ ዝኽእሉ ናይ ጊዜ መቓን: ብሓፈሻ ዕድመ ናይዞም ክልተ ትካላት ብንጹር ተገሊጾም ሰለዘለዉ: ንድሒሮም ዝተጋህዱ ምዕባለታት ማለት ሕጋውነት: ምእታውን ምውጻእን ዓቃብ ሰላም: ብይን ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን: ፍሽለትን ሕቡእ ኣጀንዳ ወያነን ብዕምቆት ምእንቲ ክንርዳእ፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሳልሳይ ክፋል ጽሑፈይ ከምዘለዎ ኣቕሪበዮ ኣለኹ።

Download (PDF, 231KB)