Tag Archives: bisha

እዛ ሓሳድ ዓይኒ! ክሳብ ትነቝር፡ ደም ቅንኢ ክትዓቝር፡ ጸጸኒሓ ክትነዝዕ፡ ካን ዶ! ኮይንዋ’ዩ? (ካልኣይ ክፋል)

tplf-lie-machine
እታ ብመልክዕ ሙዚቃዊ ድራማ፡ ብምኵር ኣልቃሲ ዝፈነወት “ወፍሪ ሆሊኮፕተር ኤምኣይ-35” ዝብል ስያመ ዝተዋህ ቴፕ፡ ናብ’ተን ወያነ ብጎድኒ ዘቖመን መርበባት ሓበሬታ፡ ትግራይ ኦንላይን፡ ዓዋተ፡ መስከረም፡ ኣውራምባ፡ ኣስማሪኖ፡ ኣሰናን ምስተጋማደሐ ፡ ከም’ቲ ጃንዳ ዝሓለሞ፡ ሰባት ከየሻቐለት፡ መልእኽቲ ከየመሓላለፈት በርዒና ተሪፋ። ኣዬ ውርደትን!

ተወልደ ብእምነት

ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ብሓባር ክንተናኽፎ ዝጸናሕና ነጥብታት፡ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝምዕብል ዘሎ ሓቅታት፣ ወያነ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብተላኣኣኽነት መጋበርያ ኮይኑ ክፈጥሮ ዝጸንሐ ጸገማት፡ ክንፍታት ተልእኾኡ ተሰላሊዑ፡ ሎሚ ናይ ምግባርን ምኽዳምን ኣኻእልኡ ክዳኸም እንከሎ፤ ኣብ ኢትዮጵያ ኸኣ፡ ከም ስርዓት ንቀጻልነቱን ህላውነቱን፡ ዘየዋጽእ፡ ሓያል ዘይዕገት ተጻብኦታት ካብ ህዝብን ሰራዊትን ክገጥሞ፡ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ፖለቲካዊ ወጥርን ቅልውላውን እናተለለወ ኢዩ።

ብፍላይ ነቲ ካብ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ዝተጓኖፎ ሓያል ጽፍዒት፡ ኣብ ሓጺር ጊዜ፡ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ምኵራት ላዕለዎት መኮንናት፡ ብተኻታታሊ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ምህዳም፡ ካብኡ ሓሊፉ ካብ’ቶም ናተይ ዝብሎም ከይተረፉ (ኣብረርቲ ኣየር) ሄሊኮፕተር ሒዞም ምስዋር፡ ነቲ ጃንዳ ሓንቲ ካብ’ተን ንኣእምርኡ ዝሰወረት ወቕዒ ብምንባራ፡ እዛ ኣብ’ታ ዝሐለፈት ሰሙን ዝፈነዋ ቴፕ፡ ናይ ሓዘን መግለጺ፡ “ወፍሪ ሆሊኮፕተር ኤምኣይ-35” ዝብል ስያመ ዝተዋህባ መልቀስ፡ ብመልክዕ ሙዚቃዊ ድራማ፡ ብጥንቃቐ፡ ብምኵር ኣልቃሲ (ኣልቓሽ) ተቐሪጻ ናብ’ተን ብጎድኒ ዘቖመን መርበባት ሓበሬታ፡ ትግራይ ኦንላይን፡ ዓዋተ፡ መስከረም፡ ኣውራምባ፡ ኣስማሪኖ፡ ኣሰናን ከም እትጋማዳሕን ተጌሩ። እቲ ዘገርም፡ ኣብ’ተን ብወግዒ ዝፍለጣ መራኸቢ ብዙሓን’ቲ ስርዓት ኣይተዘርገሐትን። Continue reading እዛ ሓሳድ ዓይኒ! ክሳብ ትነቝር፡ ደም ቅንኢ ክትዓቝር፡ ጸጸኒሓ ክትነዝዕ፡ ካን ዶ! ኮይንዋ’ዩ? (ካልኣይ ክፋል)

Bisha Processing Plant Restart Successfully

Back to Business. Bisha plant re-starts production

By Nevsun,

NEVSUN Resources Ltd. (TSX:NSU) (NYSE MKT: NSU) (Nevsun or the Company) today reports that the Bisha processing plant successfully restarted on March 26 after completion of both the ball mill and the tailings thickener repairs.

The processing plant had been offline since the March 13, 2015, announcement when the ball mill gear box mechanical issue was discovered during routine maintenance.  Continue reading Bisha Processing Plant Restart Successfully

እዛ ሓሳድ ዓይኒ ክሳብ ትነቝር ፡ ደም ቅንኢ ክትዓቝር ፡ ጸጸኒሓ ክትነዝዕ ፡ ካን`ዶ ኮይንዋ’ዩ?

ብማይ ዘይጠፍእ ሓዊ እንተሎ ቅንኢ ጥራሕ እዩ። ቅንኢ ንሓሳድ ደም የንብዕ’ዩ። ጃንዳ ወያነ ኣብ’ዚ ሳልስቲ’ዚ ዝፈነዎ ዕርቃኑ ዝቐልዐ ሓሶት፡ ቃል ሓቂ ምስ ነጎደ ከም ሓሙዅሽቲ ሓሪሩ በኒኑ ተሪፉ። ከም ኣመሉ ናይ ሓሶት ዘራጊቶ ከዳሩን፡ ታህዲድ ፈኸራ ክነዝሕ፡ ዓይኑ ደም ክመልእ ክነዝዕ፡ ዕረፍቲ ኣይረኸበትን።

ተወልደ ብእምነት (ቀዳማይ ክፋል)

እዚ ሓሳድ ጭፍራ፡ ቅድሚ 17 ዓመታት (ሕዳር 1998) ጽባቐ ሕብሪ ዓይኒ ኤርትራውያን ስለ ዘይተፈተዎ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን፡ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ከባቢታትን ኢትዮጵያ፡ ንነዊሕ ዓመታት ደኺሞም ሪሂጾም ብሕጊ ዘጥረይዎ ንብረትን ሃብትን መንዚዑ፡ ብኣጻምእ በረኻታት: እግረ-እግሮም እናሳዓበ ብቦምብን መዳፍዕን እናኾብኮበ፡ ናብ ሃገሮም ከም ዘባረሮም፡ ኣደዳ ሕሰምን መከራን ክኾኑ ፈሪድዎም። እዚ ሂትለራዊ ፋሺስታዊ ራስያ’ዚ፡ ኣብ ማህደር ልብና፡ ዘይሃሰሰ ዝኽሪን በሰላን ዝገደፈ፡ ናይ ትማሊ ታሪኽ ኢዩ።

ይኹን እምበር፡ እዛ ሓሳድ ዓይኒ፡ ክሳብ ሓንሳብን ንሓዋሩን እትነቑር፡ ካብ ከም’ዚ ዓይነት ናይ ቅንእን ሕስድናን ምቝማት፡ ስራሓ ከተቋርጽ’ያ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ካልእ ይትረፍ፡ ነዚ እነስተንፍሶ ዘሎና ኣየር ጣዕመ- ሰላም፡ ምትሕቍቛፍ ብፍቕርን ስኒትን፡ ምክብባርን ምትሕልላይን ዝስዓሰሎ፡ ቅሱን ሃዋህው ንምብካል፡ ናይ ሓሶት ዘራጊቶ ከዳሩን፡ ታህዲድ ፈኸራ ክነዝሕ፡ ዓይኑ ደም ክመልእ ክነዝዕ፡ ዕረፍቲ ኣይረኸበትን።  Continue reading እዛ ሓሳድ ዓይኒ ክሳብ ትነቝር ፡ ደም ቅንኢ ክትዓቝር ፡ ጸጸኒሓ ክትነዝዕ ፡ ካን`ዶ ኮይንዋ’ዩ?

Nevsun Potential Candidate for M&A in 2015

Qatar-Backed QKR Corp. were poised to takeover Nevsun’s 60 percent share of the Bisha gold, copper and zinc mine in Eritrea for a $1 Billion Bid. That offer or any other better bid shall be determined anytime this year.

By CapEri,

IN recent months, Nevsun Resources (NYSEMKT: NSU) has been widely tipped as the next potential candidate for a merger and acquisition (M&A) in 2015.

The company’s strong cash flow balance sheet, low copper prices, increasing merger opportunities, and its strategic management team provide best condition for Nevsun to become the next M&A opportunity.  Continue reading Nevsun Potential Candidate for M&A in 2015

ENAMCO Seeks a Repeat of Bisha Success Story

Nevsun is nothing but a success story. The mining-friendly Eritrea is set to repeat that story with China’s SFECO and Australian South Boulder Mines.

By African Intelligence,

ON THE crest of its success in cooperating with Canada’s Nevsun Resources Ltd in developing gold at Bisha, Eritrea is intent on doing likewise with China’s SFECO.

Asmara is cultivating its image as a mining-friendly destination by pointing to the legal stability of its mining legislation (dating from 1995) and by being ready in the midst of crisis to lower its partners’ investment commitments.  Continue reading ENAMCO Seeks a Repeat of Bisha Success Story

Nevsun CEO Sees Next Flin Flon in Eritrea

Nevsun Resources is sitting on a veritable cash generator at its Bisha Mine to become like another Flin Flon or Noranda VMS district, all under a single company, in Eritrea

By Matthew Keevil,

IT’S pretty evident to industry observers that producer Nevsun Resources (TSX: NSU; NYSE-MKT: NSU) is sitting on a veritable cash generator at its Bisha copper-gold operation, 150 km west of Asmara, Eritrea. The company outperformed its production expectations at the mine in 2014, lowered cash costs and holds a strong balance sheet.

Nevsun also offers promising returns at the drill bit, with Bisha’s current reserve life surpassing estimates in early 2011.  Continue reading Nevsun CEO Sees Next Flin Flon in Eritrea