Tag Archives: Independence Struggle

እናሓደራ ዝጫጭሓ ጉጅለታት ተቓወምቲ ኤርትራ

ጀብሃ ካብ “ብሻእብያ ዝመጽእ ናጽነት መግዛእቲ ይሓይሽ” እንዳበለት ተሳኢራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ምስወጸት
ጀብሃ ካብ “ብሻእብያ ዝመጽእ ናጽነት መግዛእቲ ይሓይሽ” እንዳበለት ተሳኢራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ምስወጸት፡ እቶም ኣባላታ ዝነበሩ ሰባት፣ ካብ ሽኡ ኣትሒዞም ካብ ሃገራዊ ቃልሲ ዝዀብለሉ ኢዮም። ነቲ ዝተፈጥረ ሓድሽ ክውንነት ተቐቢሎም ኣብ ሃገራዊ መስመር ተጸምቢሮም ግደኦም ከበርክቱ ትብዓት ኣየጥረዩን። ከም ብዙሓት ካልኦት እውን ጸግዖም ኣይሓዙን። ኣብ ክንድኡ፣ ምስ ዝመጸ ንሃገር ዝጻባእ ግዳማዊ ሓይሊ እናተጸግኡን ኣብ እግሩ እናሰገዱን፣ ኣብ መዲናታት ጎረባብቲ ሃገራት ክዛውኑ፣ እናተጸዋውኡ በብዓይነቱ ኪዳናት ክምስርቱን ነዊሕ ከይጸንሑ ክፈናጥሑን እድመና ምሉእ ተዓዚብና። እንታይ ዘሪእኩም እንታይ ሓፊስኩም ዝብል ለባም ሓታቲ እንተዝረኽቡ፣ ጽልኢ ዘሪኦም ውርደት ክሓፍሱ እምበር ካልእ ኣይረኣናን።

ተኽሎም ንርኣዮ

እዞም “ተቓወምቲ ኢና” ዝብሉ ዘለው ወገናት፣ ካበይ ዝመጹ ኢዮም? እንታይ ስለዝኾኑ እዮም ዝቃወሙ ዘለው? ንዝብል ሕቶ እምበኣር፣ እዚ ኣብ ታሕቲ ዝዘርዘርክዎ ድሕረ-ባይታኦም ጽቡቕ ገይሩ ዝምልሶ ኢዩ። ኣመጻጽኣ ናይተን ዘቘምወን ኣብ ፖለቲካዊ ንግዲ ዝነጥፋ ዘለዋ ጉጅለታት ክትጸውየሉ እንተፈተንካ መትሓዚ የብሉን። ደቂቕ ዝርዝራቱ ገዲፍና ግን ንምጥቕላል እምበኣር ሕስረት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ዓስቢ ሕሉፍን ሕማቕን ታሪኾም ኢዩ። ብሰንኪ ጉድለት ብቕዓቶም፣ ተንኰለኛ ባህርያቶም፣ ናይ ስልጣን ስስዐኦም፣ እሸልነቶም፣ ወገናዊ ኣተሓሳስባኦም፣ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ንባእሎም ነድዮም ብምትራፍ፣ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ዝነበረ ዓቢ ሃገራዊ ዓቕሚ ዘባኸኑ፣ ውድብ ለኪሞም ዝጠፍኡ፣ ብግዜን እድልን ህዝቢ ዝተጣልኡ፣ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ብምስጋድ ክብረት ሃገርን ህዝቢ ዘዋረዱ ገበነኛታት እዮም። ዘይፈለጠ እንተሎ ጽቡቕ ገይሩ ክፈልጦም! Continue reading እናሓደራ ዝጫጭሓ ጉጅለታት ተቓወምቲ ኤርትራ

Members of the Friends-of-Eritrea Club from Germany and Switzerland Visting the Country

A group of Friends-of-Eritrea from Germany and Switzerland arrived for a visit to the country

By Yishak Yared,

MEMBERS of the Friends-of-Eritrea club from Germany and Switzerland are currently on a visit to witness development programs and tourism sites in the country.

Background: Forty years back in 1971 the young student Toni Locher went to Addis Ababa, Ethiopia, as a member of Swiss delegation to attend young Christian students’ conference. While his stay there he happened to meet some Eritrean youth from the Addis Ababa University (then Haileselasie University) and taxi drivers. In his words “Especially those Eritrean University students had very strong attachment with the Eritrean revolution. They had pamphlets coming from the field. They openly talk about the Eritrean revolution. And that is when I started to become curious to know more”. That is when Toni heard for the first time about the Eritrean revolution for independence. Continue reading Members of the Friends-of-Eritrea Club from Germany and Switzerland Visting the Country

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ፡ ንሃገራዊ ናጽነትን ሓርነትን ኤርትራ ክብሉ ንዝተሰውኡን ፡ ንዝተረኽበ ሃገራዊ ናጽነት ከይድፈር ሂወቶም ንዝኸፈሉን ጀጋኑ ፡ ንዝገደፉልና ሃገራዊ ሕድርን ሓላፍነትን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ፡ ከነኽብሮን ክንሕልዎን ምዃና መብጻዓና ነሐድሰሉ፡ ንኽብርን ዝኽርን ሰማእታት ኤርትራ ተባሂሉ ብደረጃ ሃገር ዝኽበር መዓልቲ እዩ ።

ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታት ኤርትራ

ብ ግርማይ በርሀ (ሽካጎ),

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ፡ ንሃገራዊ ናጽነትን ሓርነትን ኤርትራ ክብሉ ንዝተሰውኡን ፡ ንዝተረኽበ ሃገራዊ ናጽነት ከይድፈር ሂወቶም ንዝኸፈሉን ጀጋኑ ፡ ንዝገደፉልና ሃገራዊ ሕድርን ሓላፍነትን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ፡ ከነኽብሮን ክንሕልዎን ምዃና መብጻዓና ነሐድሰሉ፡ ንኽብርን ዝኽርን ሰማእታት ኤርትራ ተባሂሉ ብደረጃ ሃገር ዝኽበር መዓልቲ እዩ ።

ኣብ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ፡ ንመግዛእታዊ ሓይልታትን ተሓባበርቶምን ካብ ሃገርና ንምጽራግን ፡ ገዛእቲ ንዕላማኦም ከዕውቱ ክብሉ ዝተኸልዎም መንግስታዊ ትካላትን ከስርጽዎ ዝፈተኑ ባህልታትን ንምፍራሶምን ንምድምሳሶምን ዝተኸየዱ ጻዕርታትን ዝሓተትዎ ዋጋን ክንዝትየሎም ኣገደስቲ ይኾኑ ።

ቃልሲ ንዝኣረጉን ንዘይኣገልግሉን ምፍራስ ጥራይ ስለዘይኮነ ፡ ንዝፈረሱ ብሓደስቲ ንምህናጾምን ፡ ብንህዝቢ ዘገልግሉ ፡ ህዝባዊ መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ማዕርነት ደቂ ሰባት ሰረት ዘለዎም ባህልታትን ዝምድናታትን ንምትክኦም ግድን ስለዝኾኑ ፡ ኣብ ዝተሰርሑ ጉዳያት ተገንዝቦታትን ተዘክሮታትን ምግባር እውን ዘይተርፍ ይኾውን ። ዋጋ እናተኸፍሎም ስልዝተሰግሩ ።

ኣብ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ፡ ከም ፍሉይን ኩቡርን መዓልቲ ፡ ንኹሎም ዝተፈላለዩ ዝዓይነቶም ዘጋጥሙ ንዝነበሩ ጸገማትን ተጻብኦታትን ንምጥሓሶምን ንምፍሻሎምን ዝተኸፍለ መስዋእትን ዝፈጠረዎም ሳዓቤናትን ኣብ ጸብጻብ የእቲና ክንዝቲ እውን ግድን እዩ ። ምኽንያቱ ክእለዩን ክሕብሐቡን ዝግበኦም ስድራ ጀጋኑ ፡ ብሕድሪ ዝተገድፉ ኣካላት ስለዘለውና’ ። Continue reading መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

ታሪኽን ታሪኻዊ ሓላፍነትን

ብዝተፈላለየ ምኽንያት ጉቡኡ ጌሩ ኣብ ስደት ዝርከብ መንእሰይ ኤርትራ፡ ኣብ ሸንኮለል ናይ ተቛመርቲ ጉጅለታት ከየድሃበ ታሪኹ ኣብን ምስ ህዝባዊ ግንባርን ከምዘሎ ክፈልጥን፡ ብኡኡ ክሕበንን፣ ዋና ታሪኽ እምበር ሰማዒ ታሪኽ ከምዘይኮነ ፈሊጡ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክስከምን ኣንጻር ጸላእቱ ክምክትን ይግባእ።

By ግርማይ የማነ,

ኣብ’ዚ እዋናት’ዚ ንዝኽሪ ምፍራስ ውቃው እዝ፣ ናደው እዝን ንስርሒት ፈንቅልን ጉዕዞ ናብ ኣስመራን ካልኦት ታሪኻትን ዝሓቖፈ ብሰፊሕ ሰነዳት ዝተሰነየ ውዕሎን ቅያን ጀጋኑና ኣብ መደብ ኤሪ ቲቪ ንርኢ ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህ.ግ. ናብ 24 ግንቦት 1991 ንክበጽሕ ዝኸፈሎ መስዋእትን፣ ዝተፈጸመ ጅግንነትን መዳርግትን መዘናን ዘይርከቦ ናይ ታሪኽ ፍጻሜ ምንባሩ ዝያዳ ኣረጋጊጽልናን ኣዘኻኺርናን።

ህዝቢ ተሓሪምዎ ዝጸንሐ ጽምኢ ውዕሎ ጀጋኑና ካብ’ቲ ብዙሕ ገለ ብምርካብና ናይ ነብሲ ዕግበት፣ ዝያዳ ድማ እንቋዕ ወዲ እዚ ጅግና ህዝብን ኣባል እዚ ጅግና ውድብን ኮንኩ ዘብል እዩ።  Continue reading ታሪኽን ታሪኻዊ ሓላፍነትን

Wuch, Vaynac, Hanjema, Desu: Heroes that Capture the Eritrean Spirit

“A proud nation bids farewell to its beloved sons with a heavy heart. Each of their heroic histories of valor and sacrifice adds to Eritrea’s dignity as a nation, and pride to the people who they sought to serve.”HIDRI

Eritrean heroes picked Eritrea’s documents from the dust-bin of the UN archives, dusted-it-off and handed them back after rewriting the history anew.

By Amanuel Biedemariam,

ONE of the most remarkable achievements of Eritrea is that Eritrea stands as the only nation in Africa that gained independence on her own.

Eritrea won independence with grit, cunning-wit, determination, hard-work, blood, sweat and tears. Eritrea won independence by unprecedented-unparalleled human force determined to uproot foreign enslavement. Eritrea won independence by paying dear blood with the sacrifice of the beloved. Eritrea won with the belief that only Eritreans can ascertain complete victory and gain independence. Eritrea won by defeating all foreign forces.  Continue reading Wuch, Vaynac, Hanjema, Desu: Heroes that Capture the Eritrean Spirit

General Wuchu: More than Just a Hero

“Wuchu” – Our Revolutionary Hero and Brave Commander. R.I.P

By Dawit Ghebremedhin,

To have a gem in the hands is such a gift but when it perishes it is such a horror. One that isn’t malevolent but more of a melancholy horror. We Eritreans have lost a big gem. One that shines wherever it goes.  One that differs from the rest because it is so unique. Now that it has gone away it shows us how valuable that gem really is.

General Wuchu has passed away. To speak by his proper name Gebrezigher Andemariam has passed away. A man raised by shepherds. A man of many words. A man whose continuous fight for prosperity has led to a better world for Eritreans. A man who has left us in a state of shock because he is now gone forever. A man whose feet kept moving to the final destination even when he had to take puny steps. A man who will always be remembered by Eritreans.  Continue reading General Wuchu: More than Just a Hero