Tag Archives: Opposition

ስርዓት ወያነን ኣሳሰይቶምን ሕጂኸ ናበይ

opposition-rally
ሎሚ ኣብ ወጻእ ስለ ዝሰፈርካ ነቲ ከቢድ መስዋቲ ዝተኸፍለሉ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዕላምኡን ንስለ ሃልክን ጸይቅን ክትብል እንጌራ ልማኖ ከይተርፈካ ከተቋናጽብ ምፍታን ኣይግድን፡፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ንጽባሕ ዘየጣዕስ ታሪኽ ክሰርሕን ንጸላእቱ ብግቡእ ከለልን ይግባእ፡፡

ሕድሩ ዑቕባትንሳኤ:

ታ ኩሉ ጠማቲኣ ዝኾነት ውቅብቲ ኣፍሪቃዊት ኤርትራ ፡ ድሮ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብዙሕ ማሕለኻታት እዩ ተጻዊዱላ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ ናይ ሰላሳ ዓመታት መሪር መስዋእቲ ፡ ሳላ እቶም ኣብ ከርሳ ሰፊሮም ዘለዎ ጀጋኑ ሰማእታት ፡ ካብ መግዛእታዊ ኣርዑት ተገላጊሉ ምስታ ግሎባዊት ዓለምና ክጽንበር ኪኢሉ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ጸገማት መግዛእቲ በዲሁ ነታ ተወሊዱ ዝዓበየላን ፡ ተማሂሩ ዝማዕበለላን ፡ ሓሪሱ ዘፍረየላን እንኮ ፍትውቲ ሃገሩ ልኡላውነታ ኣረጋጊጹ፡፡ እፎይታ ረኺቡ ሃገሩ ከማዕብል ድማ ኣብ ዳግመ ህንጻ ተጸሚዱ፡፡

እንተኾነ ግን ጸላእትና ማንታ ኣተሓሳስባ ተኾልኪሎም መጺኦም ድሮ ቅድሚ ናጽነት ጀሚሮም ህዝቢ ኤርትራ እታ ዝፈትዋ ክብርቲ ሃገሩ ንከይውንን ወጢኖሞ ዝነበሩ እከይ ተግባራት ክፍጽሙ እዮም ተዓጢቖም፡፡ ድሕሪ ናጽነት እዚ ዘይብሃል እከይ መጻወድያታት ኣዳልዮም ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ክፈናጭሉን ፡ ታሪኽ ሓርበኛታት ከናሽዉን ፡ ነቲ ክቡርን ዘይድፈርን ብብእዋኑ ከም ብሩር እናተወለዐ ዝምዕብል ዘሎ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ከቋናጽቡን እዮም ተራእዮም፡፡ Continue reading ስርዓት ወያነን ኣሳሰይቶምን ሕጂኸ ናበይ

“ኣንክል ቶም”

ንሕና ድማ ባኣኹም ንሓዝን . . .

በርሀ በራኺ

ንክል ቶም ዝበሃል ጸሊም ኣሜሪካዊ ብግዜ ባርነት በቶም ጸዓዱ ክፍቶ ኢሉ፥ ነቶም ጸለምቲ ኣሕዋቱ ናብቶም ጸዓዱ ቀሪቡ ብሕቡእ ዝሕሱ ዝነበረ ጸሊም’ዩ። ሎሚ ውን ኣብ መንጎና ቀንዲ’ኳ ድኣ ኣብ ሆላንድ ከም ኣንክል ቶም ኮይኖም ኣብ ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ቀሪቦም ኣንጻር ኣሕዋቶም ኤርትራውያን ዝሕስዉ ሰባት ኣለዉና። ነቶም ንኤርትራ ካብ ናይ ደገ ተጻብኦ ዝከላኸሉላ ዘለዉ መራሕቲ፥ ካብ ሰላማዊ ሓገዝ ሓሊፍና ካልእ ብዓለም ዝተወገዘ ናይ ግብረ-ሸበራ ሓገዝ ኣይንገብርን ኢና። እዞም በዓል ኣንክል ቶም ግን፥ ቅድሚ ሎሚ ውን “እዞም ኣባላት ህግደፍ ንኤርትራውያን፥ “ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክመልስኣ ይደልያ ኣለዋ እሞ ንዑናይ ታቓውሞና ነስምዕ ኢሎሞ ኣገዲዶም ን ስትራስ ብሩኽ ወሲዶምሞም ክብሉ ጠቊሞም። “የማነ ገብርኣብ ንኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ስለ ዘየንብብኦ ብትግርኛ እንዳ ጸሓፈ ይጸርፈን” እንዳበሉ ድማ ጠቊሞም። Continue reading “ኣንክል ቶም”

ፖለቲካን ስፖርትን ብምንታይ ይዛመዱ?

“ዝዀነ ይኹን ብዛዕባ ኤርትራ [ጽቡቕ] ክሰምዕ ከሎኹ ኢሳያስ’ዩ ቍልጭ ኢሉ ኣብ ቅድመይ ዝርኣየኒ። . . . እዚ ሰብኣይዚ ክሳብ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ወዮ ግዳ የሎን ድኣምበር ጽቡቕ እንተዝህሉ እውን እወ ጽቡቕ’ዩ ኢሉ ዝቕበል ሓንጎል የብለይን።” – ደለይቲ ሕሰም (ተቛመርቲ) ኤርትራ። መንግስቲ ስለዝጸላእካስ ነቲ ህዝቢ እውን ክትጸልኦ ማለት ድዩ?
ቀለታ ኪዳነ

ነኳ ሓቂ ይሓይሽ ስፖርት መባልዕተይ ኣይኰነትን። ዕድመ ትቕጽልያ ስለዝበሉኒ ግን ሎሚ ኣብ እርጋነይ ከይፈተኹ ክላለያ ጀሚረ ኣሎኹ። ይኹን እምበር ዝዀነ ይኹን እእመኖ ኣይእመኖ ብዛዕባ ሃገረይን ህዝበይን ጽቡቕ ክሰምዕ ከሎኹ ኣሕጐስ። ሕማቕ ክሰምዕ ከሎኹ ከኣ እሓዝን። በዚ ሎሚ ቕነ ኣብ ውድድር ስፖርት ማለት ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን፡ መርሃዊ ቅዱስን አብ ቅድድም ብሽክለታ፡ ኣብ ኦሎምፒክ 2015 ኣብ በይጂን ቻይና ብኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዓለም ዝተረኽበ ዓወት መጀመርያ ነቶም ትዓወትቲ ደቅና ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን፡ መርሃዊ ግርማይ ገብረስላሰን ኣማኒኤል መለስን እንቋዕ ኣዓወተኩም እናበልኩ ቀጺለ ከኣ ነቶም ኵሎም ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን ጽቡቕ ክርእዩን ክሰምዑን ከለዉ ዝሕጐሱ ንዅሎም እንቋዕ ኣሓጐሰኩም እብሎም። Continue reading ፖለቲካን ስፖርትን ብምንታይ ይዛመዱ?

ጉዳይ ደምበ “ተጻባእቲ” ኣዲኣ ገዲፋስ ሓትኖኣ ትናፍቕ ምስዝኸውን

ጓህሪ ኢየ ዝብል እንተፈከረ ፡ ሓሙኽሽቲ ኢዩ ትርፉ!

ገብረ ፍስሓጽዮን (ሆላንድ)፡

ርድኡን ብዘይ ርድኡን መኽንያታት ኣብዚ ቅንያትዚ ፡ ኣብ ደምበ ተቃወምቲ ኢና ባሃልቲ ግና “ተጻባእቲ” ፡ ከምኡውን ብ ተደናገጽቲ ስርዓት ወያነ ከም ሓድሽ ፋሽን ኮይኑ ዘሎ ፡ ዓቐን ዘይብሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምድናቕ ኢዩ።

ኢትዮጵያ ማዕቢላ፡ ሓድሽ ናይ ባቡር መስመር ዘርጊሓ፥ ቑጠባኣ ብልዑል ሚእታዊ ዕብየት ኣርእዩ፥ ሮኬት ናብ ጠፈር ክትሰድድ ኢያ፥ ወ.ዘ.ተ. ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዘየለ ኩነታት ክድንቑ፡ በንጻሩ ንኤርትራ ከጸለሙን ዘየለ ሽግር፡ ንኣብነት ህዝቢ ኤርትራ ብድርቕን ዓጸቦን ከምተሳቐየ ገይሮም ከቕርብዎ ክትሰምዕን ከሎኻ፡ ኣድኣ ገዲፋስ ሓትኖኣ ትናፍቕ ኢዩ ዘብለካ።  Continue reading ጉዳይ ደምበ “ተጻባእቲ” ኣዲኣ ገዲፋስ ሓትኖኣ ትናፍቕ ምስዝኸውን

The Modern Day Carpetbaggers and Scalawags

When the monkey sees a nice fruit in the tree that can’t be grasped, then the monkey says the fruit is rotten” – African Proverb

These are the individuals and groups who make up the Eritrean Quislings League (EQL). Since they realized that they have no say in Eritrea’s economic and political life due to their ‘Unionist’ tendencies, they decided to tarnish Eritrea’s image with the hopes of bringing the people and the country to their knees.

By Sophia Tesfamariam,

THE African proverb reminds me of the naysayers who insist on pushing their narratives on the State of Eritrea, regardless of the evidence, facts and realities on the ground. Acting like the jealous lover who insists on killing his/her mate so as to not allow others to have her/him, Eritrea’s modern day scalawags and carpetbaggers are burning the midnight oil, not to mention abusing US and European tax payer’s monies, to advance their narratives on the nation, its government and people.

Realizing that they cannot have a say in Eritrea’s economic and political life, have decided that they will instead tarnish its image, with the hopes of bringing the Eritrean people to their knees…  Continue reading The Modern Day Carpetbaggers and Scalawags

Why I Left the Eritrean Opposition

One common characteristic among the so called ‘Eritrean Opposition’ is that they are all gamblers that gamble with everything Eritrea. They literally oppose anything Eritrean and the only time they celebrate is when something bad happens to the country or its citizens. They have less to do with bettering off the country or the people but more to do for Ethiopia to give what it couldn’t achieve in the battle ground.

By Ermias G,

AFTER watching the Egyptian Revolution in 2011, I naively joined the Eritrean opposition seeking a similar outcome in Eritrea. At the time, I thought the opposition was an alternative group that genuinely worked for the betterment of Eritrea and Eritreans. Unfortunately, from my experiences, it is nothing more than a dysfunctional organization that has less to do with bettering the country and people, and more to do about appeasing Ethiopia.  Continue reading Why I Left the Eritrean Opposition