Tag Archives: Shaebia

እሳተ ጎሞራ ኢና! ወይለኡ ሰላምና ክዘርግ ዝፍትን !

shaebia eritrea
ህ.ግ.ደ.ፍ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ አዩ። ህላወ ኤርትራ ምስ ህላወ ህ.ግ.ደ.ፍ ዝተኣሳሰረ አዩ። ዝኮነ ሓይሊ ንህ.ግ.ደ.ፍ ዝጻባአ ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምድምሳስ ድልየትን ሕልምን ዘሎዎ አዩ።

ተስፋማርያም ሓጎስ

ብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐን ዝመረረን ናይ ሓርነት ቃልሲ ዘካየደን ኣዝዩ ረዚን መስዋእቲ ዝኸፈለን ህዝቢ ፡ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመታት ደማዊ ቃልሲ ከካይድ እንከሎ፡ ክልተ ኣብ በበይኑ መስመር ጠጠው ዝበላ ርእሰ ሓያላን ዓለምና እናተባራረያ ኣብ ጎድኒ ጸላኢና ደው ብምባልን ካብ ጽፍሪ እግሩ ክሳብ ኣፍንጭኡ ብዘመናዊ ኣጽዋር እናዕጠቓ ኣማኸርትን ናይ ስነ ውግእ ኣማኸርትን ኣለይትን እናሃባ እየን ኣንጻርና ደው ዝበላ። ከምዚ ዓይነት ተጻብኦታት ዘጋጠሞም ምንቅስቓስ ሓርነታት ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኤስያ ላቲን ኣሜሪካ ኣይነበረን። ኩሎም ናይ ሓዲኤን ርእሰ ሓያላን ደገፍ ኔርዎም እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብሳላ ቅኑዕ ውድብ ህ.ግ. ንኹሎም ተጻባእቲ ብብረቶም ሓማሺሹ ነጻነቱ ክጭብጥ ክኢሉ።

እወ ኣበይ እዩ እቲ ሓይልና ኢልና ምስ እንሓትት ፡ ኣብ ሓፋሽ ህዝቢ ሰረት ዘንበረ ቅኑዕ ውድብ ህ.ግ. ስለ ዝነበሮ፡ እቲ መዳርግቲ ኣልቦ መትከል ህ.ግ. መትከል ሓፋሽ ስለ ዝነበረን ዘሎን ንዘንት እለት ውን ስለ ዝህሉን እዩ ንዝመጸ ዓይነት ተጻብኦታትን ዕንቅፋታትን ሰጊሩ ወትሩ ብዓወት መሰስ ኢሉ ዝወጽእ። Continue reading እሳተ ጎሞራ ኢና! ወይለኡ ሰላምና ክዘርግ ዝፍትን !

ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን (ህ.ግ.ደ.ፍ) መሰረት ኤርትራዉነት አዩ

ህ.ግ.ደ.ፍ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ አዩ። ህላወ ኤርትራ ምስ ህላወ ህ.ግ.ደ.ፍ ዝተኣሳሰረ አዩ። ዝኮነ ሓይሊ ንህ.ግ.ደ.ፍ ዝጻባአ ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምድምሳስ ድልየትን ሕልምን ዘሎዎ አዩ። ህዝበይ ኣይትተሓመል!

ዘርኦም ሃይሉ

ህ.ግ.ደ.ፍ ከም ውጽኢት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ አዋናት ፖሊቲካዊን ወታሃደራውን ጥርናፈታት ዝነበረን ሃገራዊያን ምንቅስቓሳት ኤርትራ  አዩ።  ካብ ምንቅስቓስ ማሕበር ሸውዓተ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ተ.ሓ.ኤ ቀጺሉ  ህ.ሓ.ሓ.ኤ ኣብ መወዳአታ ቅድሚ ናጻነት ድማ ህ.ግ.ሓ.ኤ ኮይኑ  ዝወጸ ፖሊቲካዊ ሓይሊ አዩ።

አዘን ኩለን ከም ሰንሰለት ታኣሳሲረን  ንህ.ግ.ደ.ፍ ዘፍረያ ፖሊቲካዊያን ሓይሊታት ኣብቲ ንናጽነት ኤርትራ ንምምጻአ ዝተገብረ መሪር ቃልሲ ነናተን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ገረን አየን። ኩላተን ድማ ድኽመታተን ብዘየገደስ ዓላምአን ናጽነት ኤርትራ ኩዉን ንምግባር እዩ ኔሩ። Continue reading ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን (ህ.ግ.ደ.ፍ) መሰረት ኤርትራዉነት አዩ

The Politics of Irrelevance: Elias Kifle, Gebru Asrat, Obama and the Eritrean Treason Mafia

The Horn of Africa region had been on the receiving end of the erroneous, immoral, unjust, militaristic and adventurous policies of the United States. Through some mercenary and puppet governments in the region, the U.S. has turned the horn of Africa into a killing field where war crimes, conflicts, droughts, famine , massacres and genocide of biblical proportions to be its defining characteristics.

By Hillal,

For more than two weeks, we have been entertained by the fairy tale stories of Elias Kifle (Editor of Ethiopian Review), the dual mentality and inferiority laden mindset of Gebru Asrat, the cry for help and the desperation and hopelessness of the Eritrean treason riff raffs and Obama’s Kodak moment of shame-the meeting of like minded imbeciles, Obama and his Weyane puppets, at the White House.

Outsmarted, outmaneuvered and outplayed by the Eritrean leadership and people, the Eritrean enemies, detractors and traitors are spending their midnight oils plotting, as their last resort, to stop the Eritrean national development drive in its tracks. The rush for action is the result of their realization that we are on the eve of the leap forward in all our national development endeavors. Continue reading The Politics of Irrelevance: Elias Kifle, Gebru Asrat, Obama and the Eritrean Treason Mafia

Eritrea, Shaebia and Isaias: United and Indivisible

The obsession of Woyane and their witless acolytes with Eritrea, Shaebia and Isaias knows no boundaries

By Hillal,

ERITREA, Shaebia and Isaias are at the center of the Woyane political universe. Ethiopia seems to be their part time project or an afterthought.

The brutal tribal junta despite enjoying absolute power in Ethiopia is obsessed and fixated with Eritrea. They know perfectly well that Eritrea, Shabeia and Isaias are one and the same, three in one and one in three. Thus, their futile campaign to demonize Shaebia and Isaias are intended to create discord, disunity and division between the Eritrean leadership/ Shaebia and the Eritrean people.

Forget the mundane bravado and beating of the hollow drums by the Tigrayans, Woyane is the creation of Shaebia. Without the kindness, goodwill and generosity of Shaebia, there won’t a be a Woyane period. It was a brilliant strategic move designed for the revolution to engulf Ethiopia and the whole of the HOA region.  Continue reading Eritrea, Shaebia and Isaias: United and Indivisible

The Constitution Brouhaha

The Eritrean Treason Mafias, Unionists and Detractors do not know what hit them on May 24

By Hillal,

IT was a political Tsunami and earthquake. The Eritrean constitution drafting process is about to begin. President Isaias made this announcement during his independence day anniversary celebration speech.

The Eritrean ‘Treason Mafia’ and the enemies and detractors of Eritrea were blindsided and have no idea how to respond to it. They are on Prozac for their depression and a 40 day mourning because the constitution was their swan song.

The US constitution is viewed by most Americans as a divine document given to them by God like the Ten Commandments, Yet, the UK, Israel and New Zealand don’t have written constitutions and still have stable governments.  Continue reading The Constitution Brouhaha

Bereket Simon Terrified by Shaebia’s “Hade Libi – Hade Hzbi” Slogan. Why?

“Hade Libi – Hade Hzbi” slogan is the imaginative conception of the Eritrean people, the first movement of our revolution, and the cultural and political expression of our experience that brings peace and harmony.” – Mabrhatu Asfaha

Political novices like Bereket Simon and Amb.  McMullen failed to divide the cohesion of Eritreans for their misunderstanding of the concept behind the Hade Hzbi- Hade Libi slogan

By Mebrahtu Asfaha,

Ethiopian’s Head of Government Communication Office Mr. Bereket Simon, in his recent paltalk discussion with Eritrean opposition, and Semrr Youth group characterized the linguistic and practical significance of the Eritrean notion of Hade Libi – Hade Hzbi’ as “Shaebia’s propaganda”.

In the spirit of fairness, before him, incomparably better and more thorough is the attempt by former United States ambassador to Eritrea, Ambassador Ronald K. McMullen, to write the political culture of Eritrea embodied in the Wikileaks documentsContinue reading Bereket Simon Terrified by Shaebia’s “Hade Libi – Hade Hzbi” Slogan. Why?