Tag Archives: Traitors

ኣንቱም ከዳዓት መንሽሮ ሕብረተሰብ : ኣሜሪካ ዕንወትን ህልቂትን እምበር መዓርን ጠስምን ተምጽእ ከይመስለኩም!

Eritrean opposition shut up
ወያነን ኣሜሪካን ሰዓብታን መዓርን ጠስምን ሒዞም ናብ ኤርትራ ከምዘየጹ ርዱእ ኢዩ። እቲ ዝገርም ግን ናይቶም ከዳዓት መጋበርያ ጸላኢ ዝኾኑ ተቓወምቲ ዝብል ስም ዝተጠመቑ ወይጦታት እዩ ። እዞም ህዝቦምን መንግስቶም ዝኸሓዱ ኣብ ጥላም ሳእኒ ወያነ ዝተምበርከኹ ወይጦታት እቲ ባህጎምን ትምኒቶምን ኤርትራ ከም በዓል ዒራቕን ሊብያን ክትድምሰስን ክትዓኑን ህዝባ ክሃልቕን ድዮም ዝምነዩ ዘለዉ?

ተስፋማርያም ሓጎስ:

ዝቢ ኤርትራ ነታ ዝተመንዝዓቶ ነጻነቱ ንምምጻእ ክንደይ ስቓይን መከራን ከም ዘሕለፈን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐን ዝመረረን ቃልሲ ከም ዘካየደን ማዕረ ክንደይ ረዚን መስዋእቲ ከም ዝኸፈለን ንሕና ኤርትራውያንሲ ይትረፍ ዓለም ብዓለማ እትፈልጦ ሓቂ እዩ።

መስዋእቲ ክበሃል እንከሎ ጤል ወይ በጊዕ ሓሪድካ ንኣምላኽ እተሕርሮ መስዋእቲ ኣይኮነን ፣ እንታይ ደኣ ለይለይ ዝብሉ ኣባጽሕ ዕጽፍ ዝርግሕ ዝብላ ጎራዙ እየን ስለ እዚ ህዝቢ ብዓረር ጸላእቲ ተመንኪሎም ብክላስተር ቦምቦ ኣካላቶም ተበታቲኑ ፣ ብናፓልም ቦምብ ከም ሽምዓ መኺኾም በጃ እዛ ሃገር ንስለ ነጻነት ሓሊፎም ።

እወ ኣደ እታ ለዋህ ውላዳ እምኒ ዓንቂፍዎ ቅድሜኻ ይስጥሓኒ ብምባል በጅኡ ሕልፍ እትብል ፣ ኣብ ቃልሲ በጺሓ ግን ኣጆኺ እዛ ጓለይ ኣጆኻ እዚ ወደይ ትብዑ ኣይትሕመቑ ንብጾትኩም ከይተግድዕዎም እናበለት ንደቃ ናብ መኣዲ ቃልሲ ኣፋንያ ንሳ እኽለ ማይ ሒዛ ፈቐዶ ድፋዕ ብላዕልን ብታሕትን ቦምባታት ጸላኢ ኣብ ልዕሊኣ እናዘነበ ተጋደልቲ ኣብ ዝኣተዉዎ እግሪ እግሮም እትኸይድን ንመስዋእቲ ደቃ ብነጸላኣ እትቕበልን ኣሰሮም ተኸቲላ ውን እትስዋእን ተባዕ ሓርበኛዊት መቐነታ ገጥ ኣቢላ ንሰውራ ዝሓብሓበትን ዝተቓለሰትን ። Continue reading ኣንቱም ከዳዓት መንሽሮ ሕብረተሰብ : ኣሜሪካ ዕንወትን ህልቂትን እምበር መዓርን ጠስምን ተምጽእ ከይመስለኩም!

ሕሉቕ ኣውዲቑ ነይሓንቕ ፡ ዕሩቕ ከዲኑ ነየማሙቕ ፡ ተጻባእቲ ኤርትራ ኣብ መድረኽ እንክቃልዑ! (ካልኣይ ክፋል)

ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቅታት

ግዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት

ብ’ዚ ካልኣይ ክፋል መቐጸልታ ጽሑፍና ፡ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ንዘለዎ ሓቅታት ከምቲ ልሙድ ክንጋልህ ኢና። ኣብ’ዚ ከም ፍሉይ ሕታም ጌርና እነቕርቦ ዘለና ናይ ምቅላዕን ምግላጽን ጽሑፍ፡ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራን፡ ካብ ቅድሚ ነጻነት ኣትሒዞም ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ኩነት፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን’ውን፡ ህዝብን መንግስትን ሃገርን ኤርትራ ዝሰግርዎ ዘለዉ ኩርዃህ፡ እንታይ ይመስል? ጥራይ ዘይኮነ፡ ውዲታቶምን ኩሉ ናይ ጠነግ ምትእስሳራቶምን፡ ብውሽጥን ብግዳምን ንዘለዎም ናይ ገመድ ርክባትን ነዚ ገመድ እዚ ንምብንጣስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ይሓልፎ ንዘሎ ጽንኩርነትን፡ ኪኖ እቲ ናይ ደቂቕ፡ ዝደቐቐ ጉዳያት ኣመልኪትና፡ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከነቅርብ ኢና። Continue reading ሕሉቕ ኣውዲቑ ነይሓንቕ ፡ ዕሩቕ ከዲኑ ነየማሙቕ ፡ ተጻባእቲ ኤርትራ ኣብ መድረኽ እንክቃልዑ! (ካልኣይ ክፋል)

ሕሉቕ ኣውዲቑ ነይሓንቕ ፡ ዕሩቕ ከዲኑ ነየማሙቕ ፡ ተጻባእቲ ኤርትራ ኣብ መድረኽ እንክቃልዑ!

ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቅታት

ግዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት

ብ’ዚ ናይ ሎሚ ጽሑፍና ፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ 25 ዓመታት ነጻነቱን ሓርነቱን፡ ድሮ ምድላው ጽንብል ቡሩራዊ ኢዩቢዩል ምርኩስ ብምግባር፡ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ንዘለዎ ሓቅታት ክንጋልህ ኢና። ኣብ’ዚ ከም ፍሉይ ሕታም ጌርና እነቕርቦ ዘለና ናይ ምቅላዕን ምግላጽን ጽሑፍ፡ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራን፡ ካብ ቅድሚ ነጻነት ኣትሒዞም ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ኩነት፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን’ውን፡ ህዝብን መንግስትን ሃገርን ኤርትራ ዝሰግርዎ ዘለዉ ኩርዃህ፡ እንታይ ይመስል? ጥራይ ዘይኮነ፡ ውዲታቶምን ኩሉ ናይ ጠነግ ምትእስሳራቶምን፡ ብውሽጥን ብግዳምን ንዘለዎም ናይ ገመድ ርክባትን ነዚ ገመድ እዚ ንምብንጣስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ይሓልፎ ንዘሎ ጽንኩርነትን፡ ኪኖ እቲ ናይ ደቂቕ፡ ዝደቐቐ ጉዳያት ኣመልኪትና፡ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከነቅርብ ኢና።  Continue reading ሕሉቕ ኣውዲቑ ነይሓንቕ ፡ ዕሩቕ ከዲኑ ነየማሙቕ ፡ ተጻባእቲ ኤርትራ ኣብ መድረኽ እንክቃልዑ!

ሕዱር ዓሻ እንክልብም: ኣብ ጥፍራርያ ይሕባእ

ጓህሪ ኢየ ዝብል እንተፈከረ ፡ ሓሙኽሽቲ ኢዩ ትርፉ!!!

ግዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት

ኣብ’ዚ ዘለናዮ ዘበነ ዓውሎማ 21 ክፍለ ዘመን: ነበረያ ነበረ ዝዝንተወሉ: ጽላለ ንቡር ተወሲዱ: ብዕራይ:- መላእ ኮይኑ ወለደ:: ህበይ ‘ውን ሰብ ኮይኑ ነገደ: ዝበሃለሉ ዘበን ኣይኮናን ዘለና:: ዘበነ ቑርዲድ ሰጊርናዮ ኢና:: ነዚ ክንሰግር ግን: ብዙሕ ክነግር ኣይኮነን ዘድልየና ነይሩ: እንታይ ድኣ? ኣብ ባይታ ብተወፋይነት ክንረባረብ ኢዩ ዝሓተና ነይሩ:: Continue reading ሕዱር ዓሻ እንክልብም: ኣብ ጥፍራርያ ይሕባእ

Dirty Dozen Meet in Berlin (Satire)

The traitors group known by G-13, gathered in Germany to author the infamous “Berlin Manifesto”. (L-R) Addis Ababa University President Dr. Andreas Eshete, Pawlos Tesfagiorgis, Dr. Assefaw Tekeste, Dr. Bereket Habteslassie, Dr. Kifle Wodajo, etal.

By Johnny Tesfazion,

I am a fly and I live in Berlin. The Heinrich Boell Foundation has on the wall of many an important meeting held me. Rumor has it there recently was a critical meeting threatening to make “Berlin” more recognizable than “Badme“. That made me very happy – after all, “ich bin ein Berliner“!  Continue reading Dirty Dozen Meet in Berlin (Satire)